Kur’an Kurslarında Verilen Yetişkin Din Eğitiminin Öğrenci Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi (Osmaniye Örneği)

Author:

Number of pages: 140-161
Year-Number: 2021-30

Abstract

Ülkemizde yetişkinlerle gerçekleştirilen yaygın din eğitimi, Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur’an kursları ve camiler aracılığıyla verilmektedir. Din eğitimi almak için Kur’an kurslarını tercih eden yetişkinler, bu kurumlarda Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler derslerini görmektedirler. Kimi yetişkinler bu eğitimlerden memnun kalırken, kimileri de memnuniyetsizliklerini dile getirmektedir. Bu çalışmadaki temel problem, Osmaniye ilinde bulunan Kur’an kurslarında din eğitimi almak isteyen yetişkin hanımların bu eğitime olan ihtiyaçları, karşılaştıkları problemleri, algı ve beklenti çatışmaları, aldıkları eğitimden memnuniyet durumları ve eğitim süreçleriyle ilgili görüşleridir. Çalışmanın temel amacı; Kur’an kursu öğrencilerinin görüşlerinden yararlanılarak, yetişkinlere yönelik din eğitimi hizmetleri konusunda ihtiyaçların, beklentilerin ve problemlerin tespit edilerek çözüm önerileri sunmak, kursların fiziksel ve sosyal açıdan durumunu değerlendirmektir.

Yetişkin öğrenme özellikleri ve yetişkin din eğitimi alanlarında literatürde yapılan araştırmaların yanı sıra, çalışmamızda işin sahasında da inceleme yapılmıştır. Osmaniye ilindeki Kur’an kursları araştırılmış, Osmaniye ili Toprakkale İlçesi Kışla Kur’an kursundaki 18 öğrenci çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Öğrencilerle mülakatlar gerçekleştirilerek veriler toplanmış, toplanan nitel veriler analiz edilirken betimsel analiz gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada yapılan değerlendirme süreci daha çok biçimlendirici bir değerlendirme sürecidir. Öğrenci görüşleriyle değerlendirilen öğretim programında değerlendirme modellerinden Stake’in uygunluk-olasılık modeli kullanılmıştır.

Araştırma sonucunda Osmaniye İli Kur’an kurslarında yetişkinlere verilen din eğitiminin istenilen verim ve düzeyde olmadığı, daha verimli olabilmesi adına Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen “İhtiyaç Odaklı Öğretim Programı”nın kurslarda arzu edildiği derecede uygulanamadığı, kursların fiziksel ve teknolojik olarak yeterli düzeyde olmadığı, ders saatlerinin isteğe bağlı olarak düzenlenemediği sonucuna varılmıştır. Ayrıca daha verimli bir eğitimin yapılabilmesi için öğreticilerin yetişkin psikolojisi ve yetişkin din eğitimi alanlarında donanımlı olmalarının gerekliliği görülmüştür.

Keywords

Abstract

Widespread religious education with adults in our country is provided by the Presidency of Religious Affairs through Quran courses and mosques. The main problem in this study is the needs of adult women who want to receive religious education in the Quran courses in Osmaniye, the problems they encounter, the perception and expectation conflicts, their satisfaction with their education and their opinions about the education process. The main purpose of the study is to identify the needs, expectations and problems of religious education services for adults and to offer solutions and to evaluate the physical and social situation of the courses. In addition to the researches in the literature in the fields of adult learning characteristics and adult Religious Education, our study also examined the field of work. Kur’an courses were researched, and 18 students in Osmaniye Province Toprakkale District Kışla Kur’an Course were determined as the study group. The data were collected by conducting interviews with the students, descriptive analysis was performed while analyzing the collected qualitative data.

As a result of the research, it was concluded that the religious education given to adults in the Quran courses in Osmaniye was not at the desired efficiency and level, the "Need-Oriented Education Program" organized by the Directorate of Religious Affairs in order to be more efficient, could not be applied in the courses as desired. In addition, it has been observed that the teachers should be equipped in adult psychology and adult religious education.

Keywords