Tarih Perspektifinde Mısır’da Fıkıh ve Siyaset

Author:

Number of pages: 101-122
Year-Number: 2020-29

Abstract

Fıkhın gerek bir ilim dalı olarak ve mezhepler çerçevesindeki gelişiminin, gerekse bölgeler arası intikal süreçlerindeki izinin sağlıklı bir şekilde sürülebilmesi için muayyen bir fıkıh havzası veya bu havzadaki belli bir ülke/bölgenin çok yönlü bir tahlile ihtiyacı vardır. Fıkıh ilmi ve fıkhî mezheplerin coğrâfî mekan, siyâsî ve tarîhîsüreç, sosyolojik altyapı gibi unsurlar çerçevesinde belli bir havzada olgunlaştığı ve zamanla o havzanın rengine büründüğü düşünüldüğünde, fıkhî gelişimin kendisini çevreleyen bu unsurlarla birlikte ele alınarak değerlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, Mısır özelinde olmak üzere, târîhî süreçte fıkıh mezheplerinin gelişimi, sivil fıkıh tedrisatı ve hukuk müessesesi gibi bazı açılardan fıkhın siyâset ile olan irtibatı ele alınarak Mısır’daki fıkhın gelişiminde siyâsî unsurların tesiri tespit edilmeye çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

In order to better understand the development of Fiqh both as a branch of science and sect, along with its transition among regions, it needs to perform a multidimensional analysis of a particular Fiqh basin, country or a region. When it is considered that Fiqh both as a science and as a sect has matured in a certain basin through geographical, political and historical processes around sociological elements and take the form of that specific basin, it becomes clear that the development of Fiqh should be considered with the surrounding elements. In this study, as a particular case of Egypt, the influence of political elements on the development of Fiqh in Egypt is examined by taking into consideration the development of Fiqh sects in the historical process and the link of Fiqh with politics in certain aspects such as the education of civil Fiqh and its legal institution.

Keywords