Yeşil Ekonomi Kapsamında Sürdürülebilir Turizm Yaklaşımı
Sustainable Tourism Approach in Scope of Green Economy

Author : Salih Tellioğlu
Number of pages : 9-26

Abstract

Turizmde yeni destinasyonların artması ve mevcut destinasyonların da giderek büyümesi ile turizm sektörü hızlı bir şekilde büyümektedir. Bu büyüme turistik ülkelere ekonomik, sosyolojik ve kültürel katkılarının yanı sıra doğal kaynakların hızla tükenmesine, gıda atığına, çevre kirliğine ve kültürel varlıkların da zarar görmesine neden olmaktadır. Bu bağlamda, bu kaynakların gelecek nesillere kalmasını ve doğal güzelliklerinin korunmasını sağlamak amacıyla yeşil ekonomi ve sürdürülebilir turizm kavramları gündeme getirilmiş ve bu kavramlar giderek daha da önemli hale gelmeye başlamıştır. Ayrıca giderek artan çevre bilinci yüksek turist sayısından dolayı da çevreye duyarlı turistik işletmelere olan talep her geçen gün daha da artmakta bunun sonucunda da çevreye duyarlı turistik işletmeler daha çok avantajlı olmaktadır. Bu çalışmada yeşil ekonomi, eko-turizm ve sürdürülebilir turizm kavramlarının önemi ve bu kavramlara yönelik olarak uygulanan politikalar anlatılmıştır.

Keywords

Yeşil Ekonomi, Sürdürülebilir Turizm, Ekoturizm

Read:2519

Download: 1262