TOPLUM BİLİMLERİ DERGİSİ

“TOPLUMSAL CİNSİYET VE DİN ÖZEL SAYI”

Toplumsal cinsiyet çalışmaları kadınlık, erkeklik ve erdişilik formlarının toplumsal tarafından belirlendiği rolleri araştırmaya taliptir. Bugün toplumsal cinsiyet çalışmaları içinde din bir parametre olarak yeterli ilgiyi hâlâ görmüş değildir. Dinî çalışmalar içerisinde de toplumsal cinsiyet kalıpları irdelenmeyi beklemektedir. Literatürdeki bu çifte körlükten kurtulmak için birbiri ile yakından ilişkili iki alanı kapsayan interdisipliner/multidisipliner/transdisipliner araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı bir nebze olsun karşılamak amacıyla Toplumsal Cinsiyet ve Din” özel sayısı hazırlama gayreti içindeyiz. İnterdisipliner çalışmalarla ilgilenen, kaliteli ürün çıkarma gayretinde olan sosyal bilimcilerin kıymetli yazılarını bekliyoruz. Aşağıda muhtemel konu başlıkları mevcuttur. Konuyla ilgili olabilecek diğer çalışmalara da açığız.

 

Özel Sayı Editörleri

Doç. Dr. Birsen Banu Okutan                          Doç. Dr. Hüsamettin Karataş

 

Özel Sayı Editör Yardımcısı

Necmiye Durmuş

 

 

Önemli Tarihler

Makale Gönderim Tarihleri: 15 OCAK 2021-15 AĞUSTOS 2021

Özel Sayı Yayınlanma Tarihi: 15 EYLÜL 2021

 

İletişim: toplumsalcinsiyetvedin@gmail.com

 

Konu Başlıkları

 • Toplumsal Cinsiyet ve Din: Kuramsal Yaklaşımlar
 • Tek Tanrılı Dinler ve Toplumsal Cinsiyet
 • Çok Tanrılı Dinler/Deist-Ateist Yaklaşımlar ve Toplumsal Cinsiyet
 • Dinî Gruplar, Cemaatler ve Toplumsal Cinsiyet
 • Aile, Din ve Toplumsal Cinsiyet
 • Toplumsallaşma, Kamusal/Özel Alan, Din ve Toplumsal Cinsiyet
 • Eğitim, Din ve Toplumsal Cinsiyet
 • Siyasa, Din ve Toplumsal Cinsiyet
 • Tabakalaşma, Din ve Toplumsal Cinsiyet
 • Edebiyat, Din ve Toplumsal Cinsiyet
 • Medya, Din ve Toplumsal Cinsiyet
 • Popüler Kültür, Din ve Toplumsal Cinsiyet
 • Entegrasyon, Asimilasyon, Marjinalizasyon, Din ve Toplumsal Cinsiyet
 • Göç, Din ve Toplumsal Cinsiyet
 • Milliyetçilik, Etnisite, Din ve Toplumsal Cinsiyet
 • Gündelik Hayat, Din ve Toplumsal Cinsiyet
 • Ekonomik Yaşam, Din ve Toplumsal Cinsiyet
 • Küreselleşme, Küresel Eşitsizlik, Din ve Toplumsal Cinsiyet
 • Adalet, Din ve Toplumsal Cinsiyet
 • Şehirleşme, Çevre, Din ve Toplumsal Cinsiyet
 • Güvenlik, Suç, Şiddet, Din ve Toplumsal Cinsiyet
 • Sağlık, Beden, Din ve Toplumsal Cinsiyet

 

 

Yayın İlkeleri

 • Dergide yayınlanan yazıların bilimsel ve yasal tüm sorumluluğu yazarlara aittir.
 • Makalelerin alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir yazın olması beklenmekte, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekmektedir.
 • Bir sayıda aynı yazara ait en fazla bir çalışma yayımlanabilmektedir.

 

Makale Değerlendirme Süreci

 • Gönderilen yazılar, önce Yayın Kurulu’nca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir.
 • Gönderilen yazılarda yazarların adı-soyadı ve kurum bilgilerinin yer almaması gerekmektedir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin son halinde ise ad-soyad, kurum bilgileri, e-mail ve Orcid ID numaraları bulunmalıdır.
 • İsnad Atıf Sistemi Yazım Kılavuzu’na uygun görülmeyenler düzeltilmesi için yazarına iade edilir. Yayın için teslim edilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir. Değerlendirme için uygun bulunanlar, ilgili alanda en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süreyle saklanır. Makalenin yayınlanması için hakem raporlarından ikisinin de olumlu olması gerekir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla intihal kontrolünden geçirilir.

 

Atıf ve Referans Sistemi

Toplum Bilimleri Dergisi, atıf ve kaynakça yazımında İsnad Atıf Sistemi’nin kullanılmasını şart koşmaktadır.

 

Yazım Kuralları

Yazıların, aşağıda belirtilen şekilde sunulmasına özen gösterilmelidir:

 

 1. Sayfa düzeni:

Kâğıt boyutu: A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk: 3 cm

Alt Kenar Boşluk: 3 cm

Sol Kenar Boşluk: 3 cm

Sağ Kenar Boşluk: 3 cm

Yazı Tipi: Cambria

Ana Başlık: 12 boyut

Bölüm ve alt başlıklar: 12 boyut

Ana metin: 11 boyut

Özet: 10 boyut

Dipnot metni: Metin içinde verilecekse ana metin ile aynı boyutta; metin altında verilecekse 9 boyut

Paragraf aralığı: Önce 0 nk - Sonra 0 nk

Paragraf girintisi: 1,25 cm

Satır Aralığı: Tek (1)

 

 1. Başlık: Ana başlık içerikle uyumlu olmalıdır. Ana bölümler, kaynaklar ve ekler koyu ve büyük harflerle yazılmalıdır. Çalışmada, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ara ve alt başlıklar kullanılabilir ve gerektiği takdirde başlıklar numaralandırılabilir. Ara ve alt başlıklar, yalnız ilk harfleri büyük ve koyu yazılmalıdır. Alt başlıkların sonunda iki nokta konularak aynı satırdan devam edilmelidir.
 2. Özet: Makalenin başında, araştırmanın problemini, amacını, önemini, yöntemini ve bulgularını/sonuçlarını öz biçimde ifade eden ve en az 150 en çok 200 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Özet metinleri soldan 1,5 cm; sağdan 1 cm içten yazılmalıdır. Özetin altında, en az 5 en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Anahtar kelimeler genelden özele doğru sıralanmalıdır. Anahtar kelimelerin ilk harfleri büyük, diğer harfleri küçük olmalı ve virgülle ayrılmalıdır.
 3. Ana metin: Yazılar 7000 (yedi bin), kitap tanıtımları 1000 (bin) kelimeyi geçmemelidir. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, koyu değil eğik harflerle yazılmalıdır.
 4. Tablolar ve şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablo numarası üste, tam sola dayalı olarak dik yazılmalı, tablo adı ise her sözcüğün ilk harfi büyük olmak üzere eğik yazılmalıdır. Tablolar metin içerisinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır. Şekil numarası eğik yazılmalı, nokta ile bitmeli, şekil adı ise sadece ilk harfi büyük olmak üzere dik yazılmalıdır.
 5. Alıntı ve Kaynaklar: Alıntı ve kaynak gösteriminde İsnad Atıf Sistemi 2. Edisyon kullanılmaktadır. İlgili yazım kuralları için http://www.isnadsistemi.org/guide/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Metnin sonunda kaynakça başlığı altında kullanılan kaynakların bir listesi verilir. Çalışmada kullanılan referansların listelendiği bu kaynakça, yazar soyadı sıralamasına göre ve alfabetik olarak hazırlanır.
 6. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.
 7. İmla ve noktalama açısından makalenin ya da konunun zorunlu olduğu durumlar dışında Türk Dil Kurumu imla kılavuzu esas alınmalıdır.