ISSN:1306-7877

Yayın Kurulu


 
 
İhsan Çapcıoğlu (Ankara Üniversitesi)
Hüsamettin Karataş (Fırat Üniversitesi)
Siham Zengi (Universty of Baghdat)
Abdumurad Tilavov (Taşkent Devlet Üniversitesi)
Serdar Yavuz (Fırat Üniversitesi)
Niyazi Akyüz (Ankara Üniversitesi)
Cavide Memmedova (Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi)
Celalettin Çelik (Erciyes Üniversitesi)
Özcan Bayrak (Fırat Üniversitesi)
Najdat Yashar Murad (Universty of Baghdat)
Kemalettin Taş (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Mehmet Cem Şahin (Ankara Üniversitesi)
Emrah Yavuz (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)
 

 

Toplum Bilimleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.