ISSN:1306-7877

Değerlendirme Süreci


 
Toplum Bilimleri Dergisi, özel sayılar dışında yılda iki sayı ( Haziran –  Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. 
 
Dergide Sosyal Bilimlerin alanına giren konularda  hazırlanan akademik makaleler yayınlanır:
Gönderilecek yazılarda; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olma şartı aranır.
 
Dergimizde hakemlerin ve yazarların birbirlerine karşı kimliklerinin gizli tutulduğu çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanır. Bunun için hakem isimleri yayımlanmaz. Yazarlar ve hakemler, kimliklerinin gizli kalması için gayret göstermelidir. Bu amaçla sisteme dosya gönderen yazar, editör, hakem gibi kişilerin metin ve dosyalar ile ilgili aşağıdaki noktalara dikkat etmeleri gerekir. Yazarlar metinde adları ve kurumları geçen yerleri silmelidirler (Sayfa altı notları vb yan metinler dahil olmak üzere). Microsoft belgeleri kaydedildiği sırada dosya bilgileri içine kişisel bilgiler de yazılmaktadır (Belge adı, düzeltme ve açıklama notlarındaki kullanıcı bilgileri gibi). Bu nedenle bu kişisel bilgiler belge özelliklerinden bulunup silinmelidir.
 
Yayın Kurulu, dergiye gönderilen eserlerin öncelikle yayın ilkeleri ile dergi kapsamı, bilimsel içerik ve şekil açısından inceler.  Ön incelemeden geçen eserler için Editör tarafından Bölüm Editörü atanır. Bölüm Editörü eseri, değerlendirilmesi amacıyla en az en az 2 hakeme gönderir. Eserin dergiye kabul edilebilmesi için 2 hakemden de olumlu değerlendirme alması gerekir. Gerektiği durumlarda 3. hakemden de değerlendirme sürecine katkı sağlaması istenebilir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Kabul edilen eserin yayınlanma süreci, eserin alındığı tarihten itibaren 1-2 ay sürmektedir.
 
Toplum Bilimleri Dergisi’ne makale gönderen yazarlar etik ihlal yapmadıklarını beyan etmiş sayılırlar. Kullanılan program aracılığıyla intihal yaptığı tespit edilen yazarların eserlerine dergilerimizde yer verilmez. Bu konuyla ilgili rapor yazara gönderilir.  

Toplum Bilimleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.