ISSN:1306-7877

Kutbeˈd-dîn İznikî’nin Mukaddime’sinden Anadolu Ağızlarına Bir KarşılaştırmaKeywords


Türk Dili ve Edebiyatı, Eski Türkçe, Eski Anadolu Türkçesi, Anadolu Ağızları, Söz Varlığı, Etimoloji.

Author: Zeliha Gaddar
Number of pages: 121-136
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.25.6740
Full text:
Toplum Bilimleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.