Kutbeˈd-dîn İznikî’nin Mukaddime’sinden Anadolu Ağızlarına Bir Karşılaştırma
A Comparison to Anatolia Dialects From Kutbeˈd-dîn İznikî’s Mukaddime

Author : Zeliha Gaddar
Number of pages : 121-136

Abstract

Keywords

Türk Dili ve Edebiyatı, Eski Türkçe, Eski Anadolu Türkçesi, Anadolu Ağızları, Söz Varlığı, Etimoloji.

Read:2170

Download: 1016