ISSN:1306-7877

Kapadokya Bölgesi'nde Yapılan Açık Alan Rekreasyon Etkinliklerinin Seyahat Acentaları Tarafından Değerlendirilmesi


Öz Kapadokya Bölgesi coğrafik yapısı, doğası ve birçok medeniyetleri içinde barındıran tarihi ile ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Eşsiz özelliklerinin yanında önemli bir açık alan rekreasyonu destinasyonudur. Bölgede birçok rekreatif etkinlik olanağı bulunmasına rağmen birçok ziyaretçi bu olanakların varlığından haberdar değildir. Bu çalışmada Kapadokya’nın özellikle coğrafi özellikleri ve inanç turizmi kapsamında değerlendirilmesinin yanında rekreatif etkinliklerinde bölgede önemli bir yer tuttuğu düşünülerek bölgenin bu kapsamda da değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu hususta çalışmanın hem bölgeye gelmeyi planlayan ziyaretçilere rehber olabilmesi açısından, hem de bölgedeki rekreatif etkinlik pazarlayan işletmeler açısından önemli olacağı düşünülmektedir. Çalışma kapsamında öncelikle Kapadokya Bölgesi’nin merkezi olan Nevşehir hakkında literatür çalışması yapılmıştır. Sonrasında bölgede yapılan açık alan rekreatif etkinliklerin belirlenmesi amacıyla hazırlanan görüşme soruları bölgede faaliyet gösteren A sınıfı seyahat acentalarına yöneltilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda bölgenin açık alanlarda yapılan rekreatif etkinlikleri tek tek tanımlanmış, sonrasında bu etkinliklerin bölgedeki yapılma alanları hakkında alan araştırması yapılıp bilgi verilmiştir.


Keywords


anahtar kelimeler: Boş zaman, Rekreasyon, Açık alan rekreasyonu, Kapadokya, Seyahat Acentaları

Author: SEVİM KÜL AVAN - Evren Güçer
Number of pages: 153-168
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.25.6718
Full text:
Toplum Bilimleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.