ULUSLARARASI LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE GÜMRÜK İDARELERİNİN ROLÜ
THE ROLE OF CUSTOMS ADMINISTRATIONS IN INTERNATIONAL LOGISTICS FUNCTIONS

Author : Adem Emre - İrfan Süer
Number of pages : 27-54

Abstract

Uluslararası lojistik faaliyetleri arasında yer alan "gümrükleme" işleminin hızlı ve doğru şekilde planlaması ve en az hatayı içerecek şekilde tamamlanması küresel rekabet gücünü yukarı taşımada büyük rol oynamaktadır. Uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmelerin nakliye, geçici depolama, antrepo işlemlerini hızlı, güvenli, eksiksiz ve hatasız yürütmesi için gümrük idarelerine sorumluluk düşmektedir. Yüksek lisans tez araştırmasına dayanılarak oluşturulan bu çalışma, bir yandan gümrük ve lojistik erbabının mevcut durum ve uygulamaları analiz etmesine olanak sağlarken, bir yandan da sektör bazlı çalışmalar için gümrük idarelerinin rollerinin değerlendirilmesi konusunda kaynak teşkil etmeyi amaçlamaktadır. Uluslararası taşımacılık konularında büyük bir rekabetin yaşandığı lojistik sektöründe gümrük uygulamalarının ve gümrük idarelerinin rolünü ortaya koymak, gümrük idarelerinin hizmet kaliteleri ve gümrük işlemlerinin verimliliğini algısal açıdan ölçmek ve son olarak dünya uygulamaları ile ülkemizdeki uygulamaların karşılaştırmasını yapmak amacıyla hazırlanan bu çalışma, akademik anlamda önemli bir kaynak olmaya adaydır.

Keywords

Uluslararası lojistik, tedarik zinciri yönetimi, gümrük, uluslararası ticaret, taşımacılık, kamu politikaları

Read:2247

Download: 1024