Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Aktif/Pasif Sigortalı Dengesinin Önemi
The Importance Of The Ratio Of Insured/Pensioner in Turkish Social Security System Abstract

Author : Emel İŞTAR IŞIKLI - Ertuğrul EVLİCE
Number of pages : 169-189

Abstract

Aktif/pasif sigortalı dengesi; sosyal güvenliğin sağladığı haklar ve etkililik hakkında bilgiler vermektedir. Ülke nezdinde ise refah seviyesi ve ekonomik gelişmişliği tanımlamaktadır. Bu bağlamda aktif/pasif dengesinin optimum seviyede olması her zaman önem arz etmektedir. Bu çalışma ile aktif/pasif dengesinin öneminin vurgulanması amaçlanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun güncel verilerine dayanarak aktif/pasif dengesi ve dengenin bozulmasına sebep olan aktörler sıralanarak irdelenmiştir. Dengenin kabul edilebilir seviyeye çıkarılması için var olan politikalar ve uygulamalar belirtilmiştir. Aktif/pasif dengesinin Avrupa standartlarına yükselmesi amacıyla mevcut uygulamalara ek olarak önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Sosyal Güvenlik, Aktif/Pasif Dengesi, Aktif/Pasif Sigortalı Oranı

Read:2975

Download: 954