ISSN:1306-7877

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Aktif/Pasif Sigortalı Dengesinin Önemi


Aktif/pasif sigortalı dengesi; sosyal güvenliğin sağladığı haklar ve etkililik hakkında bilgiler vermektedir. Ülke nezdinde ise refah seviyesi ve ekonomik gelişmişliği tanımlamaktadır. Bu bağlamda aktif/pasif dengesinin optimum seviyede olması her zaman önem arz etmektedir. Bu çalışma ile aktif/pasif dengesinin öneminin vurgulanması amaçlanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun güncel verilerine dayanarak aktif/pasif dengesi ve dengenin bozulmasına sebep olan aktörler sıralanarak irdelenmiştir. Dengenin kabul edilebilir seviyeye çıkarılması için var olan politikalar ve uygulamalar belirtilmiştir. Aktif/pasif dengesinin Avrupa standartlarına yükselmesi amacıyla mevcut uygulamalara ek olarak önerilerde bulunulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Sosyal Güvenlik, Aktif/Pasif Dengesi, Aktif/Pasif Sigortalı Oranı

Yazar: Emel İŞTAR IŞIKLI - Ertuğrul EVLİCE
Sayfa Sayısı: 169-189
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.25.6714
Tam Metin:
Toplum Bilimleri Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.