TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜMLERİN YAŞ/NÜFUS İLİŞKİSİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF DEATHS CAUSED BY ROAD TRAFFIC ACCIDENTS IN RELATION TO AGE / POPULATION

Author : seda hatipoğlu
Number of pages : 278-288

Abstract

Trafik kazaları ve bu kazalar sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmalar Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyada en önemli sağlık sorunlarından biridir. Dünya Sağlık Örgütünün 2015 yılı yol güvenliği raporunda; her yıl yaşanan karayolu trafik kazalarında 1.2 milyondan fazla kişinin öldüğü yaklaşık 50 milyon kişinin yaralandığı belirtilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 36 ülke de trafik kazası sonucu ölümlerin yaşlara göre dağılımı, nüfusun yaşlara göre dağılımıyla ilişkilendirilerek analiz edilmiş ve ölüm katsayıları oluşturulmuştur. Analiz; çocuk, genç, yetişkin ve yaşlı ölümleri olmak üzere dört ana grupta toplanmıştır. Çıkan sonuçlar ülkeler bazında karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir.

Keywords

Trafik kazası, Yaş, Nüfus

Read:2007

Download: 936