ISSN:1306-7877

AHMET HAMDİ TANPINAR’IN HER ŞEY YERLİ YERİNDE ŞİİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME


Ahmet Hamdi Tanpınar, çok yönlü bir sanatçı olarak makale, deneme, hikâye, roman, edebiyat tarihi, şiir vb. birçok türde eserler vermiş önemli bir şahsiyettir. Bu türler içerisinde ele alacağımız şiir, Ahmet Hamdi Tanpınar için ayrı bir yere sahiptir. Şiirlerinde yerli sanatçılardan Ahmet Haşim ve hocası Yahya Kemal; yabancı sanatçılardan Valery, Bergson, Baudelaire etkisinde kaldığı başta sayılacak isimler arasındadır. Ahmet Hamdi Tanpınar, şiirlerinde özellikle rüya, zaman, musiki, ayna, eşya imajları üzerinde durur. Şiirlerine genel bir çerçeveden bakıldığında bu sayılan imajlar doğrultusunda, şiirlerinin hepsinin tek bir şiir olarak algılanabileceği görülecektir. Üzerinde duracağımız ‘‘Her Şey Yerli Yerinde’’ şiirini incelerken yer yer şiire bu noktadan bakılarak sanatçının diğer şiirleri ile bağlantılar kurulacak ve açıklamalar getirilecektir. Yazdığı şiirlerinde bireysel konulara eğilen Ahmet Hamdi Tanpınar his ve hayallerini ön planda tutmuştur. Estetik kaygı ile her zaman mükemmeli yakalama peşinde koşmuştur. Şiirlerinde dış âlemin kendisine yansımalarını aktarmaya çalışmıştır. Bu aktarmalarda ‘‘ Her Şey Yerli Yerinde’’ de olduğu gibi eşyaya ve tabiata ayrı bir önem vermiştir. Zaman ile uğraşarak onu farklı şekillere sokmuş ve onu tanımaya çalışmıştır. Zaman mefhumunu birçok şiirinde ana tema olarak işlemiş, bazen överek bazen de ondan çekinerek sırrını çözmeye çalışmıştır.


Keywords


Ahmet Hamdi Tanpınar, rüya, zaman, eşya, musiki

Author: Özcan BAYRAK - Ayşe ÇEVİK
Number of pages: 728-743
DOI:
Full text:
Share:
Toplum Bilimleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.