ISSN:1306-7877

İLAHİYAT VE İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTELERİNDE DİN SOSYOLOJİSİ DERSİ VE KAZANIMLARI: AĞRI ÖRNEĞİ


Din-toplum ilişkilerini ve dinin toplum, toplumun din üzerindeki etkilerini araştıran bir disiplin olan Din Sosyolojisi, İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde zorunlu ders olarak okutulmaktadır. Ancak temel İslam bilimleriyle yan yana okutulan “Din Sosyolojisi” dersinin ismi, kredisi ve içeriği hem öğrenciler hem de akademisyenler arasında sürekli tartışma konusu olmuştur. Bu makalede din sosyolojisi dersiyle ilgili öğrencilerin önceki ön kabullerini ve dersi okuduktan sonraki kazanımlarını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencileri üzerinden tespit etmeye çalıştık. Özellikle öğrencilerin bu dersten kazanımlarını tespit edebilmek için, fakülte 2, 3 ve 4. sınıf öğrencisi 257 öğrenciye açık uçlu soruların da bulunduğu geri bildirim anketi uyguladık. Alınan verilerin analizi neticesinde öğrencilerin içinde bulundukları toplumu ve dini hayatı çözümleyebilecek bir bakış açısı ve sosyolojik düşünce becerisi kazanmalarında bu dersin faydalı olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca bu çalışmanın, İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde öğrencilere daha verimli ve başarılı bir Din Sosyolojisi dersi verebilmek için gerekli değişiklik ve öngörülere katkı sağlaması da beklenmektedir.


Keywords


Ağrı, İslami İlimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Din Sosyolojisi, Dini Hayat.

Author: Mustafa SAFA
Number of pages: 676-699
DOI:
Full text:
Share:
Toplum Bilimleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.