ISSN:1306-7877

Kodlama-Kodaçımı Bağlamında Nuri Bilge Ceylan Sinemasındaki Dini Figürler: Ahlat Ağacı ve Kış Uykusu Örnekleri


Sinema içinde doğduğu toplumun kültürel, siyasal, ekonomik, sosyal yapısını yansıtmakta önemli bir yere sahiptir. Sinema, toplumsal değişim ve dönüşümlerin sanatsal bir ifadesidir. Bu bağlamda düşünüldüğünde sinema filmlerinin incelenmesi, toplumsal kırılma noktalarının anlaşılmasında bir imkân sahasıdır. Bu çalışmada popüler kültür, sinema ve din ilişkisi incelenmiştir. Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı ve Kış Uykusu filmlerindeki dini figürler yeni gerçekçilik bağlamında Stuart Hall’un kodlama-kodaçımı teorisi çerçevesinde durum analizi yöntemiyle ele alınmıştır. Ceylan’ın yönetmenliğini yaptığı filmler incelendiğinde “yeni gerçekçilik” akımından etkilendiği görülmektedir. Ancak Ceylan’ın son filmlerinde yeni gerçekçiliğin etkisi azalmıştır. Uluslararası alanda önem taşıyan ödüller alması, yüksek prodüksiyonlu yapımlar beraberinde popülariteyi getirmiştir. Bu çalışmada kodlama-kodaçımı bağlamında dini figürlerle izleyiciye sunulan okuma biçimleri incelenmiş ve popüler kültürle ilintisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.


Keywords


Din Sosyolojisi, Popüler Kültür, Sinema, Din, Kodlama-Kodaçımı, Nuri Bilge Ceylan.

Author: - Zehra AKTÜRK
Number of pages: 96-128
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.39777
Full text:
Share:
Toplum Bilimleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.