ISSN:1306-7877

MESLEKİ ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ


Bu araştırmada, resmi okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, öğretim yılı başı seminer çalışmalarına alınan konu ve etkinlikler ile bunlara ayrılan sürelere yönelik görüşleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmaya anaokulu, ilkokul, lise ve halk eğitim merkezlerinde görev yapan öğretmenler katılmıştır. Çalışmada, 2018-2019 öğretim yılı başında uygulanan seminer çalışmalarına alınan konuların faydalı olup olmadığı, etkinliklere ayrılan sürelerin yeterli olup olmadığı ve en yararlı etkinliğin ne olduğu amaçlanmıştır. Araştırma Çanakkale ili Bayramiç ilçesinde görev yapan öğretmenleri kapsamaktadır. Araştırmada, Bayramiç ilçesinde bulunan 1 anaokulu, 9 ilkokul, 7 ortaokul, 4 lise ve 1 halk eğitim merkezinde görev yapan 246 öğretmen üzerinde yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, 2018-2019 öğretim yılı başında yürütülen seminer çalışmalarına alınan konuları “faydalı”, ayrılan zamanı “etkili” olduğu yönündedir.


Keywords


Author: Ahmet GÖÇ
Number of pages: 289-308
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.25.1434
Full text:
Toplum Bilimleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.