ISSN:1306-7877

MESLEKİ ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ


Bu araştırmada, resmi okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, öğretim yılı başı seminer çalışmalarına alınan konu ve etkinlikler ile bunlara ayrılan sürelere yönelik görüşleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmaya anaokulu, ilkokul, lise ve halk eğitim merkezlerinde görev yapan öğretmenler katılmıştır. Çalışmada, 2018-2019 öğretim yılı başında uygulanan seminer çalışmalarına alınan konuların faydalı olup olmadığı, etkinliklere ayrılan sürelerin yeterli olup olmadığı ve en yararlı etkinliğin ne olduğu amaçlanmıştır. Araştırma Çanakkale ili Bayramiç ilçesinde görev yapan öğretmenleri kapsamaktadır. Araştırmada, Bayramiç ilçesinde bulunan 1 anaokulu, 9 ilkokul, 7 ortaokul, 4 lise ve 1 halk eğitim merkezinde görev yapan 246 öğretmen üzerinde yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, 2018-2019 öğretim yılı başında yürütülen seminer çalışmalarına alınan konuları “faydalı”, ayrılan zamanı “etkili” olduğu yönündedir.


Anahtar Kelimeler


Yazar: Ahmet GÖÇ -
Sayfa Sayısı: 289-308
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.25.1434
Tam Metin:
Toplum Bilimleri Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.